มิถุนายน 4, 2023
จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 56
0 0
Read Time:24 Second

แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น การวางแผนกำลังคน (แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การพัฒนาบุคลากร เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น โดยเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %