มิถุนายน 4, 2023
จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 128
0 0
Read Time:50 Second

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ออกประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) โดย นายทวีป ผูกโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
ได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ ให้กับคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563 ในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565

ข่าว ณ. วันที่ 24 ม.ค. 2565 เวลา 10.39 น. โดย คุณ จุฑา นิ่มนวลสกุล

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %