มิถุนายน 4, 2023
จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 22
0 0
Read Time:45 Second

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี พ.ศ. 2562 – 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562

มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี(2562-2564)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2566 รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2565 รอบ 12 เดือน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %