เมษายน 1, 2023

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2562