มิถุนายน 4, 2023
จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 48
0 0
Read Time:20 Second

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของอบต.บ้านหม้อ ประจำปีงบประมาณ 2565

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %