กันยายน 28, 2023
จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 149
0 0
Read Time:47 Second

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2564

รายงานผลการผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2564

รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)

รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1

รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3

สรุปผลการดำเนินงานปี2563

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่2

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)

ประกาศ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามงบแสดงประจำปีงบประมาณ 2561

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561

งบแสดงฐานะการเงิน ปี งบประมาณ 2555

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %