กันยายน 28, 2023
จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 104
0 0
Read Time:43 Second

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในปี พ.ศ.2564

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2566

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายการผลการดำเนินโครงการค่านิยมการต่อต้านการทุจริต

รายงานผลดำเนินโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต

รายงานผลดำเนินโครงการอบรมอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น

รายงานผลดำเนินโครงการอบรมการสร้างค่านิยมการต่อต้านทุจริต

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %