กันยายน 28, 2023
จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 1932
0 0
Read Time:30 Second

นายอุเทน โตอ่อน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

โทร 0859087103

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวปทิตตา อาวรณ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวน้ำฝน เหนี่ยงจิตต์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวมัทรี มีสมานพงษ์

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอุเทน โตอ่อน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %