กันยายน 22, 2023
จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 790
0 0
Read Time:24 Second

นางสาวมัทรี มีสมานพงษ์

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวมัทรี มีสมานพงษ์

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

นาวสาวณัฐชนก จริงดี

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นายวิโรจน์ จริงดี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายวิสิทธิ์ กังวลสุข

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวปิยะนุช ทองกร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววิวรรณ เจริญใจ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %