เมษายน 1, 2023
จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 102
0 0
Read Time:34 Second

รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์

การช่วยเหลือสาธารณภัย

การสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค

การขอรับเอกสารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

การจัดเก็บภาษีป้าย

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต/ยกเลิก

การจัดเก็บภาษีป้าย

การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

ขั้นตอนตรวจเอกสารก่อสร้าง

ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต

การจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย

การรับรองโฉนดที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างและอื่นๆ

การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

การบริการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุคนพิการและผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %