กันยายน 28, 2023
จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 251
0 0
Read Time:30 Second
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์แบบฟอร์ม
การช่วยเหลือสาธารณภัยแบบฟอร์ม
การสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภคแบบฟอร์ม
การขอรับเอกสารศูนย์ข้อมูลข่าวสารแบบฟอร์ม
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินแบบฟอร์ม
การจัดเก็บภาษีป้ายแบบฟอร์ม
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแบบฟอร์ม
ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต/ยกเลิกแบบฟอร์ม
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแบบฟอร์ม
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารแบบฟอร์ม
ขั้นตอนตรวจเอกสารก่อสร้าง
ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต
การรับรองโฉนดที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างและอื่นๆแบบฟอร์ม
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
การบริการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุคนพิการและผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %