เมษายน 1, 2023
จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 245
0 0
Read Time:1 Minute, 30 Second

ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ตำบล บ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี อยู่ทางทิศใต้ของตัวอำเภอ พรหมบุรี โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพรหมบุรี ประมาณ 5 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัด 21 กิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งหมด 18.05 ตารางกิโลเมตร หรือ 11,254 ไร่

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลพระงาม อำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี

สภาพทั่วไป

ประวัติความเป็นมา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัด สิงห์บุรี ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล บ้านหม้อ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540

จำนวนประชากร

ประชากร ทั้งสิ้น 1,397 ครัวเรือน จำนวน 6,276 คน ประกอบด้วย

ชาย 2,983 คน คิดเป็นร้อยละ 47.53

หญิง 3,293 คน คิดเป็นร้อยละ 62.47

มีความหนาแน่นเฉลี่ย 348คน/ตารางกิโลเมตร

อาชีพในตำบล

เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน

สภาพภูมิประเทศ

ตำบลบ้านหม้อ มีสภาพภูมิประเทศเป็นกลุ่ม เหมาะแก่การทำการเกษตร ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลเป็นพื้นที่เกษตรได้แก่ การทำนา และยังเป็นสถานที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆอีกมากมาย

ขนบธรรมเนียมประเพณี

งานทอดกฐิน งานวันขึ้นปีใหม่ งานทอดผ้าป่า

งานวันสงกรานต์ งานถวายเทียนพรรษา งานวันลอยกระทง

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ข่าวที่เกี่ยวข้อง