กันยายน 22, 2023
จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 90
0 0
Read Time:28 Second

มีหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ ของหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบ หลักฐาน เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ตามแนวทางตรวจสอบ มาตรการควบคุมภายใน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

๑. งานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานบริหารจัดการ การงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ ของหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบหลักฐาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ถูกต้องตามกฏหมายและระเบียบของทางราชการ ตามแนวทางการตรวจสอบ มาตรการ ควบคุมภายในและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ข่าวที่เกี่ยวข้อง