กันยายน 22, 2023
จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 34
0 0
Read Time:57 Second

 มติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับประชาคมโลก โดยมีหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

          ปัญหายาเสพติด จัดอยู่ในปัญหาด้านความมั่นคงที่ต้องได้รับการแก้ไขในระดับสำคัญเร่งด่วน ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ยังส่งผลกระทบแก่บุคคลรอบข้าง ครอบครัว ชุมชน และสังคมเช่นกันที่ใดที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด ที่นั้นย่อมทำให้คนในชุมชนรู้สึกหวาดระแวงและไม่ปลอดภัย อาจนำไปสู่การมั่วสุมเพื่อทำสิ่งผิดกฎหมายอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการลักขโมย การใช้ความรุนแรง รวมถึงปัญหาอาชญากรรม ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลและทรัพย์สินในชุมชนได้

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2566 : “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด”

ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โทรสายด่วน 1386 ได้ตลอด 24 ชม

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ข่าวที่เกี่ยวข้อง