กันยายน 22, 2023
จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 44
0 0
Read Time:54 Second

ตามมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติเมื่อเดือน ธันวาคม 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ที่จะ   เข้าร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                   

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ โรงเรียนชุมชนวัดตราชู และโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” เพื่อประชาชน หมู่บ้าน/ชุมชน และประเทศชาติ ปลอดภัยจากยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %