กันยายน 22, 2023
จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 82
0 0
Read Time:31 Second

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ (ครั้งที่ 1/2565) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม (ครั้งที่7/2565)และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2565) โดย คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ทั้งมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการประชุมดังกล่าว

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ข่าวที่เกี่ยวข้อง