หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายทวีป ผูกโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
"ส่งเสริมและพัฒนาตำบล ให้เป็นตำบลต้นแบบในการบูรณาการระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ"
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตราชู
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านหม้อ
อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
1
2
3
4
5


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านหม้อ จ.สิงห์บุรี ค่ะ
          ตำบลบ้านหม้อ มีสภาพสังคมแบบเกษตรกรรม ชาวบ้านส่วนใหญ่ในตำบล ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งชาวบ้านในตำบลอยู่กันอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน พอเพียง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีวัดเป็นศูนย์รวมใจ และเป็นศูนย์รวมในการทำกิจกรรมของชาวบ้าน
 
 
  สถานีอนามัยประจำตำบล ๑ แห่ง ได้แก่
 
โรงพยาบาลพรหมบุรี ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓
  อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ
คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐
  หน่วยงานสาธารณสุขอื่นๆ  
 
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ประจำหมู่บ้าน
 
อาสาสมัครกาชาด
       
 
       
  ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลบ้านหม้อ นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมี วัด ๕ แห่ง ได้แก่
 
วัดเก้าชั่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑
 
วัดตาเถร ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒
 
วัดโคปูน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔
 
วัดศรีพรหมประสิทธิ์(บ้านเก่า) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕
 
วัดตราชู ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖
  และยังมีวัดเก่าที่เป็นโบราณสถานที่ได้รับการบูรณะ จากชุมชน จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่
 
วัดพระงาม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓
 
วัดหลวงพ่อหิน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘
 
วัดโคกสะเดา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗
       
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ มีหน่วยงานให้บริการด้านการศึกษาในพื้นที่ จำนวน ๙ แห่ง แบ่งเป็น
  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๔ แห่ง ได้แก่
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก้าชั่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตราชู ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคปูน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก่า ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕
  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่
 
โรงเรียนวัดเก้าชั่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑
 
โรงเรียนชุมชนวัดตราชู ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖
 
โรงเรียนวัดโคปูน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔
 
โรงเรียนบ้านเก่า ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕
 
โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓
 
       
 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ๑ รุ่น
 
อาสาสมัครรักษาความสงบประชาหมู่บ้าน ๑ รุ่น
 
ป้อมตำรวจ จำนวน ๑ แห่ง อยู่หมู่ที่ ๖
 
รถสายตรวจชุมชน จำนวน ๑ คัน
 
รถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-599-846
036-599-782
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10