หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี พ.ศ. 2562 - 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ [ 22 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 30 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 99  
 
มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 110  
 
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี(2562-2564) [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 149  
 
  (1)