หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานส่วนตำบล [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
การพัฒนาบุคลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 70  
 
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 189  
 
  (1)