หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานส่วนตำบล [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
การพัฒนาบุคลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
  (1)