หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหม้อ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายทวีป ผูกโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
"ส่งเสริมและพัฒนาตำบล ให้เป็นตำบลต้นแบบในการบูรณาการระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ"
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตราชู
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านหม้อ
อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
1
2
3
4
5


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านหม้อ จ.สิงห์บุรี ค่ะ
  ประวัติความเป็นมา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
        องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหม บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล บ้านหม้อ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๐
 
 
      ประชากร ทั้งสิ้น ๑,๓๙๗ ครัวเรือน จำนวน ๖,๒๗๖ คน ประกอบด้วย
 
ชาย ๒,๙๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕๓
 
หญิง ๓,๒๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๔๗
      มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๓๔๘ คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
ทำนา-ทำสวน คิดเป็นร้อยละ ๖๐
 
ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ ๒๐
 
พนักงานโรงงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๕
 
รับราชการ คิดเป็นร้อยละ ๕
    รวมทั้งหมด ๑๐๐ %
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๖ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี อยู่ทางทิศใต้ของตัวอำเภอ พรหมบุรี โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพรหมบุรี ประมาณ ๕ กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัด ๒๑ กิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งหมด ๑๘.๐๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๑,๒๘๔ ไร่
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านเบิก จังหวัดลพบุรี อำเภอท่าวุ้ง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลพระงาม จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอพรหมบุรี
 
 
 
    
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้แบ่งการปกครองออกเป็น ๘ หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร(คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
    บ้านเก้าชั่ง ๑๕๐ ๒๒๗ ๓๗๗ ๘๒  
  บ้านตาเถร ๒๙๗ ๓๔๙ ๖๔๖ ๑๔๑
    บ้านท่าตาหลวง ๓๙๓ ๔๕๒ ๘๔๕ ๑๙๓  
  บ้านโคปูน ๔๘๑ ๔๙๒ ๙๗๓ ๒๐๗
    บ้านเก่า ๕๘๒ ๖๘๐ ๑,๒๖๒ ๒๙๘  
  บ้านตราชู ๔๕๗ ๔๗๐ ๙๒๗ ๑๘๘
    บ้านหนองยาว ๘๘ ๙๖ ๑๘๔ ๔๑  
  บ้านหม้อ ๕๓๕ ๕๒๗ ๑,๐๖๒ ๒๔๗
    รวม ๒,๙๘๓ ๓,๒๙๓ ๖,๒๗๖ ๑,๓๙๗
 
    
            ตำบลบ้านหม้อ มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ลุ่ม เหมาะแก่การทำการเกษตร ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลเป็นพื้นที่เกษตร ได้แก่ การทำนา และยัง เป็นสถานที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อีกมากมาย
 
 
    
 
 
งานทอดกฐิน
งานวันขึ้นปีใหม่
 
งานทอดผ้าป่า
งานวันสงกรานต์
 
งานถวายเทียนพรรษา
งานวันลอยกระทง
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 064-649-4656
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10